Webová aplikace
Daňové prohlášení („Daňovka“)

Webová aplikace „Daňovka“ umožňuje zaměstnancům intuitivní vyplnění tzv. Prohlášení poplatníka formou interaktivního formuláře bez nutnosti studovat složitý papírový tiskopis.

Daňovka uživatele navádí k vyplnění jemu odpovídajících údajů, poskytuje vysvětlení, nápovědy a kontroluje vybrané typy vkládaných údajů.

Pracovníci mzdové účtárny mají v aplikaci možnost kontroly, jak zaměstnanec prohlášení vyplnil a případně zajistit potřebné opravy prohlášení, jako například doplnění chybějících podkladů.

Daňovka je velmi efektivní řešení zákonné povinnosti, které minimalizuje časové ztráty zaměstnanců i zaměstnavatele s agendou daňových prohlášení.

Daňovku nabízíme jako řešení s instalací do Vašeho prostředí nebo jako službu provozovanou on-line v cloudu.

Přínosy aplikace Daňovka

 • Úspora času zaměstnanců - maximálně jednoduché a rychlé vyplnění prohlášení přímo zaměstnancem prostřednictvím přehledného a intuitivního vícekrokového formuláře.
 • Úspora času pracovníků mzdové účtárny - workflow pro schvalování vyplněných prohlášení s možností vrátit jej zaměstnanci k doplnění, včetně doprovodného komentáře a emailové notifikace.
 • Zcela přehledná evidence - poskytnutí jednotného evidenčního místa pro všechna prohlášení s přílohami, napříč roky a zaměstnanci (z pohledu mzdové účtárny), resp. trvalého archivu vlastních prohlášení (z pohledu zaměstnance).
 • Úspora nákladů s daňovými prohlášeními zaměstnanců - aplikace Daňovka zjednodušuje, zrychluje a snižuje chybovost procesu přípravy daňových prohlášení a tím i snižuje náklady spojené s touto agendou.
 • Podpora externích uživatelů - pokud vaše společnost využívá služby externí mzdové účtárny, lze těmto externím uživatelům umožnit přístup do aplikace.

Jak Daňovka funguje?

 • Zaměstnanec vyplňuje prohlášení pro daný rok s tím, že v každém kroku jsou zadávány vzájemně související okruhy informací.
 • Pole formuláře jsou doplněna o vysvětlivky a automatické kontroly tak, aby bylo vyplňování co nejsnadnější a s minimálním množstvím chyb.
 • Textace formuláře vždy odpovídají příslušnému zákonem určenému vzoru pro daný rok a obsahují také aktuálně platné daňové slevy, které se mění v čase dle legislativy.
 • Obrázek procesu
 • Aplikace umožňuje přikládat nutná potvrzení a vytvářet dodatečné verze prohlášení v rámci roku (například při narození dítěte v souladu s požadavky orgánů finanční správy).
 • Daňové prohlášení se vytváří ve formátu PDF dle aktuálního, státem vyžadovaného vzoru.
 • Pracovníci mzdové účtárny mají přístup k prohlášením zaměstnanců a pomocí přednastaveného workflow mohou zaměstnance informovat, pokud je potřeba prohlášení doplnit či upravit.
 • Aplikaci lze pravidelně aktualizovat daty o zaměstnancích z interních systémů vaší společnosti (například import SAP sestavy).
 • Aplikaci je možné snadno integrovat do prostředí organizace.

Reference:
Úspěšná implementace v České spořitelně, a.s.

Česká spořitelna
 • Každý rok aplikaci využije více než 10.000 zaměstnanců.
 • Výrazné zjednodušení agendy přípravy daňových prohlášení zaměstnanců.
 • Rychlá implementace v řádech jednotek dnů.

Paní P. Dvořáková, manažerka sekce Lidské zdroje - personální služby, o Daňovce říká: „Automatizaci tak komplikovaného procesu, jako je zpracování daňového prohlášení, považuji za velké vítězství. Elektronické daňové prohlášení se osvědčilo v každém ohledu - dostupnost a spolehlivost, bezpečnost dat, uživatelský komfort, časová a nákladová efektivita, celoroční využitelnost, bez nároků na jakoukoli logistiku. Za dva roky provozu aplikace jsme nezaznamenali negativní zpětnou vazbu.“

Jeden ze zaměstnanců České spořitelny hodnotil Daňovku takto: „Ahoj, dnes jsem si vyplnil daňové prohlášení přes elektronický dotazník ... a byla to paráda. Je to jednoduché, srozumitelné, intuitivní a vyplnění zabralo jen dvě minutky. Díky všem, kdo se na vývoji podíleli.“

O společnosti StringData

StringData, s.r.o. na trhu operují již více než 20 let a v oblasti informačních technologií jsou strategickým partnerem pro řadu bankovních i nebankovních institucí. Mají certifikaci ISO 9001 a certifikaci NBÚ pro přístup k informacím typu „Vyhrazené“. Společnost je držitelem řady ocenění včetně Deloitte Technology Fast500 EMEA.

Naše další produkty

Ke stažení

Leták "Daňovka"


Kontakty

Adresa: Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4, Česká republika

Telefon: +420 266 772 600

E-mail: danovka@stringdata.cz

www.stringdata.cz